Kluczowe zmiany dotyczące środków trwałych w 2017 r. - 29.09.2017 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

ZAPRASZA NA SZKOLENIE:

KLUCZOWE ZMIANY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2017 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowa wersja KŚT.

 • Pojęcie środków trwałych,

 • Podział i i zasady klasyfikowania

 • Charakterystyka zmian uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj. powiązania odnoszące się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Szczególne przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r

 • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc 35 kB
Pobierz plik (Środki trwałe - 29.09.2017.pdf)Środki trwałe - 29.09.2017.pdf 145 kB

Obowiązki płatników w 2017 i 2018 r. - 27.09.2017 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

ZAPRASZA NA SZKOLENIE:

 

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W 2017 i 2018 r.

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

wybrane zagadnienia, omówienie zmian i projektów

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

900- 1200 AGNIESZKA CZERWIŃSKA – ZUS Wałbrzych

1. „e-SKŁADKA – zmiany od 01.01.2018 r. w zasadach opłacania składek”

 • Zasady rozliczania wpłat dokonanych do 31.12.2017 r.

 • Nadawanie Numeru Rachunku Składkowego NRS.

 • Forma i terminy poinformowania płatników o nadaniu NRS.

 • Nowe zasady rozliczania wpłat dokonanych 01.01.2018 r.

 • Chronologia księgowania składek na poszczególne fundusze.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc 35 kB
Pobierz plik (ZUS - 27.09.2017.pdf)ZUS - 27.09.2017.pdf 167 kB

Podatek u źródła oraz ceny transferowe - 29.05.2017 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

I Podatek u źródła

 • Zmiany w podatkach dochodowych na 2017 związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)

 • Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT

 • Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL

VAT 2017 - 20.05.2017 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zakres przedmiotowy

 • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

- świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste,

- usługi kompleksowe (złożone),

- moment wykonania usługi,

- usługi o charakterze ciągłym,

- nieodpłatne świadczenie usług (m. in. imprezy integracyjne)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc 35 kB
Pobierz plik (Podatek VAT 20.05.2017.pdf)Podatek VAT 20.05.2017.pdf 149 kB

Krajowa Administracja Skarbowa - 08.06.2017 r.

Mając na uwadze nową regulację prawną, rewolucjonizującą struktury administracji podatkowej, wprowadzającą Krajową Administrację Skarbową (KAS) i jednocześnie nakładającą nowe obowiązki na podatników, proponujemy Państwu szkolenie dotyczące nowych regulacji wraz z komentarzem praktycznym eksperta.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia dotyczyć będą m.in. celów i założeń wprowadzanej ustawy, struktury, zadań i kompetencji organów Krajowej Administracji Skarbowej, zmian w Ordynacji podatkowej w zakresie procedur postępowania i właściwości organów podatkowych oraz przewidywanych praktycznych skutków tych zmian dla podatników.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (KAS 08.06.2017.pdf)KAS 08.06.2017.pdf 172 kB
Pobierz plik (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc 35 kB