Zarząd

Zarząd Oddziału:

 

 • mgr Adam Janusz - Prezes Zarządu

 

Studia MBA:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu / Franklin University USA

Studia Podyplomowe:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Menadżer Projektów

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu - Zarządzanie Kryzysowe

Studia magisterskie

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – pedagogika społeczna i zarządzanie bezp.

Praca zawodowa:

Butadien Kralupy a.s.- Członek Rady Nadzorczej (Republika Czeska)

Unipetrol a.s. – Dyrektor (Republika Czeska)

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. – Dyrektor Oddziału (Republika Czeska)

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. – Kierownik Regionu Południowego

Konsalnet Zachód Sp. z o.o. - Dyrektor

PWPW Sp. z o.o. w Warszawie – Z-ca Dyrektora Operacyjnego Spółki

Bank Pekao SA w Świdnicy - Specjalista ds. sprzedaży

Działalność społeczna:

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Wałbrzychu

IPA (International Police Association)

Kursy i szkolenia:

Odpowiedzialność karna osób prawnych na terenie Republiki Czeskiej

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Europy Wschodniej

Szkolenie z zakresu wykrywania przestępstw gospodarczych ACFE

Akademia Profesjonalnego Menadżera – zarządzanie projektami

Kluczowe kompetencje kierownicze i rzetelna ocena pracowników

Szkolenie z zakresu efektywności menadżerskiej w zarządzaniu

Szkolenie z zakresu wymagań Systemu Zarządzania Jakością

Kurs audytorów wewnętrznych z zakresu norm ISO 9001:2000;10011,19011

Szkolenie z zakresu problematyki reformy systemu emerytalnego i OFE

Zainteresowania:

Ekonomia menadżerska,psychologia , andragogika.


 

 • mgr Tadeusz Choczaj - Vice Prezes

   

 • mgr Agnieszka Kimbort-Kupisz - Vice Prezes

   

 • mgr Łukasz Mikołajczyk - Sekretarz

 

Studia magisterskie:

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Wydział Zarządzania i Administracji. Kierunek Zarządzanie.

                                   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Administracja.

                                   Praca zawodowa:

                                   Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

                                  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Wałbrzychu

Zainteresowania:

Sport, turystyka, film, muzyka, fotografia, ekonomia, prawo.

 

 • mgr Eugeniusz Janusz – Członek Zarządu

   

 • dr Margareta Serwatka -Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • mgr Ewa Skibińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

   

 • mgr Monika Kowalska – Członek Komisji Rewizyjnej

   

 • mgr Danuta Wierdak – Członek Komisji Rewizyjnej