Współpraca i sponsoring

 

Celem działania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Wałbrzychu

jest przede wszystkim:

 

- krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,

 

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,

 

- upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie.

 

 

Dlatego – dzięki współpracy z wieloma doświadczonymi wykładowcami i trenerami – jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Państwa szeroki zakres szkoleń i seminariów na różnorodne tematy, m.in.:

 • podatek od towarów i usług VAT,

 • podatek dochodowy od osób prawnych CIT,

 • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT,

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

 • Prawo Pracy, np. czas pracy, urlopy, świadectwa pracy, wynagrodzenia,

 • Prawo zamówień publicznych,

 • ewidencja księgowa spółek, jednostek budżetowych, instytucji kultury,

 • sprawozdawczość finansowa,

 • ustawa o ubezpieczeniu społecznym: składki ZUS, program PŁATNIK, emerytury i renty,

 • karta nauczyciela,

 • windykacja należności,

 • podatek od nieruchomości,

 • kontrola podatkowa.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom rynku oraz w odpowiedzi na zapytania klientów, przygotowujemy także szkolenia organizowane dla poszczególnych zespołów pracowniczych lub całych firm jednocześnie.

 

Ponadto Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest otwarte na współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie:

 • organizacji konferencji oraz seminariów naukowych,
 • pozyskiwania funduszy na projekty naukowe, badawcze czy szkoleniowe,
 • organizacji spotkań ekspertów,
 • wydawania publikacji naukowych (skład, druk i dystrybucja publikacji),
 • wspierania młodych naukowców,
 • opracowywania analiz i ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa Firmy możliwością sponsoringu działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jak również bieżących projektów prosimy o kontakt.