Członkostwo

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1)    członków zwyczajnych,
2)    członków honorowych,
3)    członków wspieraących.

Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne albo studiujący na kierunku ekonomicznym w szkole wyższej, a także osoba wykonuąca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

Członek zwyczajny ma prawo:
1)    wybierać organy Towarzystwa i być do nich wybierany,
2)    zgłaszać wnioski do organów Towarzystwa,
3)    korzystać na prawach pierwszeństwa ze wszystkich form działalności statutowej Towarzystwa,
4)    korzystać z porad i pomocy Towarzystwa w zakresie jego działalności statutowej,
5)    nosić odznakę Towarzystwa.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1)    przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa i uchwał jego organów,
2)    czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa i upowszechnianie jego celów statutowych,
3)    przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
4)    dbanie o dobre imię Towarzystwa,
5)    regularne opłacanie składek członkowskich.

Wszystkie informacje dotyczące członkostwa zawarte są w Rozdziale 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

OPŁATY I SKŁADKI

Informujemy, iż od 01.01.2016 r. minimalna składka członka zwyczajnego wynosi:

  • 10 zł na kwartał

Istnieje mołliwość deklarowania przez Członków kwot wyższych od minimalnych.

Składka dla członka wspierającego stanowi dobrowolnie zadeklarowaną kwotę.

Składkę można opłacić:

  • przelewem na konto PTE Oddział w Wałbrzychu: Getin Noble Bank S.A. 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
  • gotówką  w siedzibie PTE Oddział w Wałbrzychu

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Dla osób chcących wstąpić do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Wałbrzychu zamieszczamy poniżej formularz deklaracji członkowskiej.

Wypełniony formularz można przekazać:

Dokumenty do pobrania:

- Statut Towarzystwa

- deklaracja członkowska

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Lipa – Koordynator ds. administracyjno-księgowych

tel. 74 842 62 60, kom. 513 453 311

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Statut PTE - tekst jednolity.pdf)Statut PTE - tekst jednolity.pdf 29605 kB
Pobierz plik (deklaracja.doc)Deklaracja przystÄ…pieniaDokument Word39 kB